M@re Nostrum

Les dunes empordaneses
publicat a CATALUNYA RURAL i AGRARIA, Num.47


Estat original de les dunes litorals


Estat actual de les dunes

a poc s'ha complert el centenari de l'inici dels treballs de fixació i repoblació de les dunes móbils que ocupaven i amenaçaven part dels termes municipals de l'Escala i Torroella de Montgrí.

Pot ser difícil d'imaginar que el corredor verd de 6 km de longitud i 213 ha de superficie, constituït per les pinedes litorals que comencen al nord de Sant Martí d'Empúries i que continuen com a pinedes continentals cap a la Muntanya Gran de Torroella de Montgrí, obeeixi a una actuació antrópica d'enginyeria forestal.

Aquesta intervenció era destinada a resoldre el problema del moviment i l'acumulació de sorres que al segle passat destruien i amenaçaven conreus, recs, vies de comunicació i poblacions. Aquestes dunes abastaven, en total, 11 km de longitud i 342 ha d'extensió.


Les dunes mòbils que amenaçaven
 les zones habitades


Les dunes van ser fixades amb pins

El corredor verd és una massa forestal creada sobre un substrat de sorres portades pel vent que, en les zones de més potència, a l'extrem més meridional una vegada coronat el coll de les Sorres, assoleixen unes profunditats máximes de 30 m, equivalent a un bloc de 10 pisos.

Possiblement les primeres notícies oficials d'aquest problema arribaren a les altes instáncies a través dels resultats de l'excursió a Girona realitzada l'estiu de 1882 pels alumnes de tercer curs de l'escola especial d'enginyers de forests, en aquells anys ubicada a l'Escorial, acompanyats per l'enginyer i professor de l'escola, Primitiu Artigas i Teixidor, fill de Torroella de Montgrí.

Els resultats d'aquesta visita foren exposats en una memória, redactada i publicada tres anys més tard pel mateix Artigas.

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2024  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2024 10:18


Hemos recibido visitas