M@re Nostrum

Nova estació meteorológica
i oceanográfica
per Miquel Ventura

ereo en col·laboració amb el Grup d'Oceanografia Fisica de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona ( CSIC ), ha possat en marxa un projecte de prova d'una estació meteorológica i oceanográfica marina a la Reserva Marina de Ses Negres de Begur. Aquesta estació remota dona les mesures en temps real dels següents paràmetres:

  • Temperatura de l'aigua
  • Presió atmosfèrica
  • Humitat
  • Direcció del vent
  • Intensitat del vent
  • Temperatura de l'aire
  • Intensitat de la corrent marina
  • Direcció de la corrent
  • Altura de les onades
  • Amplitut de les onades

Més endavant es podran incrementar el nombre de sensors per tal d'enregistrar altres variables del medi marí.

Objectius del programa

 1. Establir un periode inicial de prova i posta en marxa de l'estació remota en totes les seves possibilitats de mesura. En aquesta fase es verificarà el funcionament de l'anclatge ecológic i la correcta recepció i enregistrament de les dades.
 2. En una segona fase, s'aplicarà un software que possibilitarà la consulta de les dades en temps real, per ordinador, des de qualsevol indret.

  Per aquesta segona fase es necessita pressupot econòmic, per aixó hem presentat a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya un projecte per aquest fí.

Tanmateix estem disposats a oferir el servei d'informació a totes aquelles entitats públiques o privades interessades.

Per més informació :

NEREO
Centre d'Estudis del Mar
17255 - Begur

Miquel Ventura Monso

Tel: 972 62 41 46
Fax: 972 62 37 63
e-mail: nereo@mhp.es

© Text: Miquel Ventura

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2024  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2024 10:18


Hemos recibido visitas