M@re Nostrum

Reserva Marina de Masía Blanca
Un nou espai submari protegit
Text adaptat de l'original del DARP
proporcionat per Xavier Escribà (Sotavent)

l passat mes desembre es publicà l'Ordre que regula la creació de la reserva Marina de Masia Blanca enfront del Vendrell (Baix Penedès) (BOE núm. 7, de 8 de gener de 2000), zona popularment coneguda com a Roquissar del Vendrell.

La qualificació de reserva marina d'aquest espai marítim permet la protegir els diferents i importants ecosistemes d'aquest indret tan específic del nostre litoral.

Barres de roques de Masia BlancaEl mes de gener de 1995, atenent la inquietud popular de protecció de l'espai marítim situat en aigües somes enfront de la vila del Vendrell, pròxim a la platja de Coma-ruga i conegut com el Roquissar del Vendrell, es van iniciar els primers estudis tendents a avaluar si la riquesa ecològica justificava l'inici del procés necessari per arribar a definir l'espai com a reserva marina.

Després de gairebé cinc anys de procés negociador entre els diferents col·lectius i administracions interessats en tirar endavant el projecte (Confraria de Pescadors de Calafell, Ajuntament del Vendrell, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) s'ha publicat l'Ordre de creació de la reserva marina del Vendrell.

L'Ordre defineix dues zones de protecció ben diferenciades, una de reserva marina parcial on resta prohibida tota classe de pesca marítima i d'extracció de fauna i flora, i una zona d'amortiment on s'autoritza la pesca marítima professional amb ormeigs tradicionals. La immersió amb equips autònoms en ambdues zones quedarà autoritzada amb la corresponent llicència i amb certes restriccions que es detallen a l'Ordre. Estan prohibides, entre d'altres, les immersions nocturnes, la utilització d'equips de propulsió submarins i la tinença d'estris assimilables als pesquers.

grapissa-map.jpg (50076 bytes)
Foto original del DARP

La zona anomenada de reserva marina parcial abasta una superfície de 43 ha, que és la compresa per una circumferència de 0,2 milles nàutiques de radi comptat a partir del punt d'origen amb la latitud 41º 10' 27" N i longitud 1º 30' 40,2" E. La franja de 0,6 milles que l'envolta, zona d'amortiment, abasta 277,9 ha.

Amb aquesta nova àrea protegida, Catalunya ha fet un pas més en la línia de creació de parcs marítims endegada a la dècada dels vuitanta amb la protecció de les illes Medes, i continuada posteriorment amb la zona vedada de cap Negre i el parc natural de Cap de Creus. Amb aquestes actuacions es pretén preservar per al futur aquelles zones i aquells indrets de la Catalunya marítima que, per la extraordinària bellesa i riquesa ecològica, han de ser considerats, més que mai, patrimoni de tots.

ACTUALITAT

La reserva marina de Masia Blanca té finalment (2004) aquest perfil:

Font: Xavier Escribà (Sotavent)

Enllaços relacionats

Text i foto original: DARP - Generalitat de Catalunya
Mapa: gentilesa d'en Xavier Escribà (Associació Submarinista Sotavent)

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2024  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2024 10:18


Hemos recibido visitas